pitanje dana

Da su sada parlamentarni izbori glasovali biste za:

ilustracija pitanja dana