pitanje dana

Karlovčani, Mandić ili Petračić 4. lipnja?

ilustracija pitanja dana