pitanje dana

Treba li ponovno uvesti služenje vojnog roka u Hrvatskoj?

ilustracija pitanja dana