pitanje dana

Brojni požari u Dalmaciji su:

ilustracija pitanja dana