Ogulin
događaji
Nema najavljenih događaja.

GRADSKA UPRAVA tel. 047 522-612

KOMUNALNE SLUŽBE
Elektra, tel. 047 522-011
Komunalac, tel. 047 522-033

POLICIJSKA POSTAJA
Bernardina Frankopana 19, tel. 047 531-811, fax 047 664-965

VATROGASCI
tel. 047 531-093

BOLNICA
Opća bolnica Ogulin
tel. 047 819-700
hitna ambulanta, tel. 047 819-780
intenzivna njega, tel. 047 819-881
kirurgija, tel. 047 819-860
ginekologija, tel. 047 819-760
pedijatrija, tel. 047 819-750
ortopedija, tel. 047 819-872
interni odjel, tel. 047 819-881

Dom zdravlja, tel. 047 525-333

BANKE
Erste & Steiermaerkische bank, tel. 062 376-540
Karlovačka banka, tel. 047 537-464
Privredna banka Zagreb, tel. 047 531-504

POŠTA
HP - Hrvatska pošta, tel. 047 731-150

MINISTARSTVO OBRANE
Ured za obranu, tel. 047 532-191

ŽELJEZNIČKA STANICA
tel. 047 522-411

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED
Klek-commerce d.o.o., tel. 047 532-383

CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE
tel. 047 522-055 ili 985

LJEKARNE
Gradska ljekarna "Jelovac - Papež - Turkalj - Tomšić" Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 3, tel. 047 522-571

VETERINARSKA STANICA
tel. 047 531-973, 047 522-681

KINO
Centar za kulturu, tel. 047 522-915

GRADSKI MUZEJ
tel. 047 522-502

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
tel./fax 047 522-915, tel. 047 522-170

Knjižnica i čitaonica, tel. 047 522-170

ŽUPNI URED
tel. 522-323

pregledaj sve vijesti iz ove rubrike