Priče profesora Mrkvice

Obljetnica osnivanja grada Karlovca. Anketa sa Karlovčanima od prije 50. godina. Stare fotografije Karlovca.

objavljeno 19.7.2017.
nadvojvoda_karlo.JPG
karlovac_sajmište_rakovac.JPG
karlovac_radićeva_gužva.JPG
karlovac_domobranska.JPG
radio_mreznica.32.jpg
radio_mreznica.36.jpg
radio_mreznica.37.jpg
radio_mreznica.40.jpg
radio_mreznica.54.jpg
radio_mreznica39_2.jpg
  • nadvojvoda_karlo.JPG
  • karlovac_sajmište_rakovac.JPG
  • karlovac_radićeva_gužva.JPG
  • karlovac_domobranska.JPG
  • radio_mreznica.32.jpg
  • radio_mreznica.36.jpg
  • radio_mreznica.37.jpg
  • radio_mreznica.40.jpg
  • radio_mreznica.54.jpg
  • radio_mreznica39_2.jpg

 

13.srpnja Karlovčani slave obljetnicu osnivanja grada Karlovca.

Anketa sa Karlovčanima od prije 50. godina.

Stare fotografije Karlovca.

Poslušajte prof. Mrkvicu