Opus Dei

Tko je za mene Isus?

objavljeno 21.8.2017.

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike:
"Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj;
drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi,
što vi kažete, tko sam ja?" Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist –
Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune,
sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.
A ja tebi kažem: "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što
god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima." Tada zaprijeti
učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Poslušajte vlč. Jorgea Ramosa