Opus Dei

Sveta misa je najveća dragocjenost koju kršćani katolici imaju.

objavljeno 24.7.2017.

Sveta Misa jedna je od najuzvišenijih tajni kršćanske vjere. Ona je vrhunac prema kojemu teži sav život kršćana, ali također i središte i izvor duhovne jakosti za članove Crkve. Tijekom ove godine tumačit ćemo u Glasniku pojedine dijelove misnog slavlja, kako bi ih vjernici bolje upoznali i s većom korišću sudjelovali na sv. Misi.

Poslušajte vlč.Jorgea Ramosa